ข่าว/กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/www/capthai4good.com/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network (หรือ TRBN)) : TRBN

https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=7860

ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าของโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี และเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่ตลาดทุนไทยและประเทศไทย

https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8321&NewsNo=140&NewsYear=2563&Lang=TH

การอบรมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”
วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

13 องค์กร