สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ใครสามารถสมัครได้

 • บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทคู่ค้า
 • ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น
 • บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
 • องค์กรอื่นที่สนใจ ร่วมจัดกิจกรรม สนับสนุน โปรดติดต่อฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โทรศัพท์  0-2263-6252  หรือ 0-2263-6009

2. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์

 1. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลร่วมทำดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเข้าร่วมโครงการ
 3. ส่งเอกสารพร้อมลงนามความถูกต้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาที่โครงการ โดยคลิกที่ปุ่มประกาศเจตนารมณ์ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้
 4. ชื่อองค์กรไปปรากฏในรายชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
 5. ก.ล.ต. มีหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ และมี e-mail ถึงผู้ประสานงานเพื่อแจ้งบัญชีผู้ใช้งานสำหรับกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 “ เลือกเรื่อง และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ”

ขั้นที่ 2 กำหนดเป้าหมาย

 1. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบูรณาการเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (ESG in Process)
 2. ระบุเป้าหมายของเรื่องที่เลือก ได้แก่ เป้าหมายความยั่งยืน เป้าหมายที่ต้องการบรรลุและเวลาเป้าหมายปี 2562
 3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
 4. กรอกแบบฟอร์ม online โดยบัญชีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานตามขั้นที่ 1.5
 5. รายละเอียดเรื่องที่เลือกจะปรากฏบน website

ขั้นที่ 3 รายงานผล

 1. รายงานการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ ใน website ตามแบบฟอร์ม online โดยสามารถอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังรายงานประจำปี หรือ รายงานความยั่งยืน หรือ website ขององค์กร ทั้งนี้ภายในมีนาคม 2562
 2. ก.ล.ต. รวบรวมผลของปีที่ 1 เพื่อจัดทำจดหมายเหตุ เป็นส่วนหน้าของประวัติศาสตร์ชาติ

ขั้นที่ 4 พัฒนาต่อยอด

 1. กำหนดเป้าหมายของปีใหม่ และรายงานผลในปีที่ 2 และ 3

สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยการคลิกปุ่มด้านล่าง จากนั้นส่งใบสมัครกลับมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล