องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ บางกอกร่วมใจ ประหยัดใช้ยูนิฟอร์ม
ลักษณะโครงการโดยย่อ ดำเนินการการลดการสั่งเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินประจำปี โดยเริ่มจากการลดจำนวนชิ้นการสั่งต่อปี โดยปีแรกลดสูท, เสื้อ, กางเกง/กระโปรง, เสื้อกั๊ก/ผ้ากันเปื้อน ลงอย่างละ 1 ชิ้น
เป้าหมายตาม SDGs SDG 12
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดปริมาณขยะที่เกิดจากชุดเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้ว อีกทั้งยังทำให้ประหยัดงบประมาณองค์กร
เป้าหมายที่จะดำเนินการ -ในปี 2563 เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการลดจำนวนความถี่ในการสั่งยูนิฟอร์ม ด้วยการเปิดให้สั่ง 2 ปีครั้ง (ปีเว้นปี) -หากไม่ติดขัดเริ่มลดความถึ่ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป -ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน นำแนวทางไปปรับใช้กับยูนิฟอร์มของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563 อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดจำนวนความถี่การสั่งยูนิฟอร์มเป็นแบบปีเว้นปี ซึ่งลดจำนวนการสั่งยูนิฟอร์มแต่ละรายการ ซึ่งจำนวนที่จะปรับลดนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: