องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ KGI ทำดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงการโดยย่อ KGI มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีเจตนารมย์ที่ดีจะคืนกำไรสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
เป้าหมายตาม SDGs SDG 4,13,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ช่วยเหลือสังคม และสนันสนุนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่จะดำเนินการ วางแผนกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ต่อส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน:
  • บริจาคปฏิทินเก่าจากทุกคนในบริษัททั้งสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพและสาขาต่างจังหวัดให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  • ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มูลค่า 1,400,000 บาท
  • จัดโครงการ CSR โครงการ เที่ยวตามฝันครั้งหนึ่งในชีวิตปี 2 สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย พาไปทัศนศึกษา ป้อมพระจุลจอมเกล้าและรับประทานอาหารร้านอาหารสโมสรท้ายเรือแม่กลอง 
  • การบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอย่างคุ้มค่า มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานต่างๆให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนําอุปกรณ์     สํานักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ใน สภาพดีนํา กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย หรือใช้ กระดาษ reuse สำหรับจดโน๊ตทั่วไป เป็นต้น
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: