องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ จิตอาสาโครงการหลังคาเขียว Greenroof
ลักษณะโครงการโดยย่อ โครงการที่สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม (UHT) ที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้นำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป
เป้าหมายตาม SDGs SDG 9,11,12,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดปริมาณขยะกล่อง UHT โดยประมาณ 5 ตัน
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ภายในปี 2563 จัดเก็บกล่อง UHT จำนวน 1 ตันต่อปี (หรือประมาณ 8,000 กล่อง) และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: 1.จัดทำคลิปวีดีโอสอนวิธีการจัดเก็บอย่างสะอาดและถูกวิธี 2.จัดตั้งจุดรับกล่องบริจาคในบริษัทและตามชุมชนโดยรอบรวมทั้งสื่อสารเชิญชวนจิตอาสาร่วมเก็บและส่งมายังบริษัทผ่านช่องทาง Facebook 3.เก็บรวบรวมส่งมอบให้กับบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.demco.co.th/storage/downloads/sustainability-report/20200423-demco-cg-social-responsibility-th.pdf
Link 2: