องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center)
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน และให้ความรู้การใช้และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแก่คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 6
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ทำให้ชุมชนได้อุปโภคน้ำสะอาดที่มีคุณภาพ จำนวน 36 แห่ง ภายในปี 2564 (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2561- 2564)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ บริษัทดำเนินการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ทำให้ชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน 1,753 ครัวเรือน 1) หมู่ 10 บ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 6) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2) หมู่ 5 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: บริษัทร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัด โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน(บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้ สถาบันการศึกษา พื้นที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) วิทยาลัยเทคนิคระยอง หมู่ 10 บ้านมาบตอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 320 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 350 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หมู่ 5 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 128 วิทยาลัยเทคนิคตราด หมู่ 6 บ้านหนองนกเอี้ยง ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด 85 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี หมู่ 11 บ้านเนินกระบก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ หมู่ 5 ซอยเถื่อนวิถี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 80 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด หมู่ 11 บ้านซากไม้รวก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 500 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย หมู่ 5 บ้านเชิงเนิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 240 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี หมู่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 30
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: