องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ การให้ความรู้การเงินขั้นพื้นฐานด้านการลงทุนและการออมกับนักลงทุน
ลักษณะโครงการโดยย่อ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้กับนักลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ในหัวข้อต่างๆที่ทันเหตุการณ์และมีสาระสำคัญ ในเรื่องของการเงินและการลงทุน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออฟไลน์ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออมให้กับพนักงานของเราด้วยเช่นกัน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,4,8,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ให้ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเข้าใจถึงเครื่องมือการลงทุนต่าง เพื่อให้การลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับนักลงทุน
เป้าหมายที่จะดำเนินการ จัดกิจกรรมสัมมนาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ซึ่งแบ่งออกเป็นภายนอกและภายในภายนอก

บริษัทจัดให้มีงานสัมมนาในหัวข้อต่างๆสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งหมด 3 หัวข้อใหญ่ๆซึ่งเต็มทุกที่นั่ง

โดยมีรายละเอียดหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้

  • ทิศทางตลาดหุ้นไตรมาศ 1 ปี 2563  
  • 2020 Wealth Management Investment Forum
  • Risk Management for Futures Trading and MT4 Disclaimer
  • กลยุทธ์การลงทุนในตลาด Futures & วิธีการใช้ฟังก์ชั่น Same Series บน KGI Power Trade

ภายใน

  • สนับสนุนการออม โดยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานทุกคนและเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากผู้บริหารกองทุนโดยตรง ทำให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการออมเงินอีกส่วนของตัวเองในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: